+48 536 750 313

biuro@pvcad.pl

Funkcje PVCAD 2016

Poniżej przedstawiamy podstawowe funkcje programu PVCAD.

Okno startowe programu do projektowania elektrowni fotowoltaicznych PVCAD

Po uruchomieniu programu PVCAD użytkownik podaje dane ogólne inwestycji i inwestora, m.in.: nazwę zadania, nazwę inwestora oraz dane lokalizacyjne. Wszystkie dane można modyfikować. Szczególnie istotne jest precyzyjne wskazanie  danych lokalizacyjnych projektowanej elektrowni fotowoltaicznej. Na podstawie lokalizacji użytkownik dokona wyboru stacji meteorologicznej właściwej dla danej lokalizacji.

okno startowe pvcad

Okno startowe programu PVCAD

Informacje wprowadzone w formularzu wyświetlone zostaną w raportach wygenerowanych przez program PVCAD.

Stacje meteorologiczne na potrzeby analizy wielkości produkcji energii

 

Obligatoryjne jest wskazanie jednej z 61 dostępnych stacji metrologicznych, najbliższej lokalizacji elektrowni. Wskazanie właściwej stacji meteorologicznej zapewnia zbieżne z rzeczywistością i wiarygodne obliczenie poziomu produkcji energii i zysków elektrowni fotowoltaicznej.

baza klimatyczna stacje meteorologiczne programu pvcad

Baza stacji meteorologicznych programu PVCAD

Podstawowe funkcje programu PVCAD

dodaj budynek

Dodaj budynek – funkcja umożliwia dodanie dowolnej ilości budynków. Kształt dachu jest predefiniowany. Do wyboru jest 6 podstawowych kształtów, z których konfiguruje się bardziej skomplikowane formy. Złożenie dachu składającego się z wykuszy, lukarn lub naczółków uzyskuje się w kilku kliknięciach. Dachy do wprowadzenia to m.in. dach dwuspadowy, czterospadowy, dach łamany polski, dach płaski. W następnym etapie na dachu budynku umieszcza się panele fotowoltaiczne.

dodaj panele pv

Dodaj panele fotowoltaiczne – funkcja umożliwia dodanie paneli fotowoltaicznych z bazy programu. Panele dodawane są do trójwymiarowego świata i są obiektami wizualizowanymi (wymóg programu Prosument). Moduły można dodawać w formie zestawów o zadanej ilości rzędów paneli i zadanej ilości paneli w rzędzie. Geometria zestawów obejmuje kąt pochylenia paneli, dylatację i wybór układu poziomego lub pionowego. Parametry charakterystyczne pobierane są z bazy programu zawierającej ponad 23 500 paneli fotowoltaicznych. Wprowadzone panele są podstawą do wykonania obliczeń uzysku energetycznego i finansowego instalacji fotowoltaicznej.

dodaj rzędy paneli pv

„Dodaj rzędy paneli PV”  – możemy dodać od razu 2 rzędy paneli.

 

dodaj inwerter

„Dodaj inwerter” – wybieramy z listy inwerter pasujący do naszej instalacji.

 

połącz inwerter z panelami pv

Za pomocą tej funkcji łączymy panele fotowoltaiczne już wcześniej wybrane z odpowiednim inwerterem.

 

kąt padania promieni słonecznych

„Kąt padania promieni słonecznych” – dzięki tej funkcji możemy zobaczyć jak w konkretnym czasie i miejscu nasza instalacja będzie zacieniona, jest to niezbędne do prawidłowego obliczenia uzysków z paneli pv.

 

taryfy sprzedaży i taryfy zakupu

W tej funkcji uzupełniamy taryfy zakupu (ceny po jakich nasz klient kupuje energię elektryczną), oraz ceny po jakich będziemy sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci, jest to niezmiernie ważne aby dobrze wpisać ceny, pozwoli to na bardzo dokładne wyliczenie oszczędności które uzyskujemy z produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

zużycie energii

Funkcja pozwalająca nam na wpisanie zużycia energii po stronie projektowanego budynku. Bardzo ważne jest abyśmy bardzo dokładnie wpisali zużycie energii dla badanego obiektu ( w domu zużycie kształtuje się w godzinach 6-8 oraz 15-22, natomiast w firmach zużycie kształtuje się całodobowo lub w godzinach 6-18 ), jakakolwiek zmiana po stronie zużycia energii da nam realną zmianę po stronie wyniku ekonomicznego

wykonaj obliczenia

Powyższa funkcja przelicza zapisane przez nas parametry, wielkość instalacji fotowoltaicznej, ceny zakupu energii, ceny sprzedaży energii aby pokazać nam wyniki opłacalności z instalacji.

 

funkcja raport

Wykres – to jest to co interesuje nas najbardziej, możemy tutaj pokazać jak będzie kształtowała się produkcja energii z naszej instalacji fotowoltaicznej w okresie dniowym, tygodniowym, miesięcznym, rocznym w dowolnie przez nas wybranym okresie czasu, poza produkcją energii z instalacji pv możemy zobaczyć ile pieniędzy nie wydamy na energię elektryczną dzięki zastosowaniu elektrowni słonecznej.

Program zgodny z układem antypompującym.