Opis programu

Narzędzie kompletne

Program PVCAD jest narzędziem służącym do analizy, obliczeń i optymalizacji komponentów elektrowni fotowoltaicznych. Narzędzie znajduje uznanie u projektantów, inżynierów i handlowców działających w branży energetycznej.
Program przeznaczony jest dla przemysłu energetycznego, biur projektowych, pozyskiwania środków z dotacji i dofinansowań, działań marketingowych.

Przeznaczenie programu obejmuje szeroko pojęte przygotowanie trójwymiarowego modelu elektrowni

Klimat

Generator klimatu programu PVCAD bazuje na informacjach pogodowych udostępnionych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych opracowane zostały na podstawie pomiarów godzinowych przez 30 lat w 61 stacjach meteorologicznych.
Obliczenia prowadzone są w interwale godzinowym. Kalkulacja uwzględnia sumę promieniowania słonecznego na rzeczywistą powierzchnię generatora fotowoltaicznego.

Ważniejsze funkcje

  • Dowolność wyboru spośród 800 producentów i 23 500 modułów fotowoltaicznych,
  • Dowolność wyboru spośród 400 producentów i 7 000 inwerterów,
  • Wymiarowanie stringów uwzględniając temperaturowy zakres pracy inwerterów,
  • Obliczenie uzysków w dowolnym kroku i wymiarze czasowym,
  • Obliczenie zysku finansowego z rozdziałem na energię sprzedawaną do sieci lub energię niekupioną,
  • Uwzględnienie dobowego profilu zużycia energii w budynku,
  • Uwzględnienie stawek zakupu energii w profilu dobowym taryfy energetycznej,
  • Możliwość zdefiniowania ceny sprzedaży energii,
  • Wrażliwość na azymut i elewację instalacji fotowoltaicznej względem promienia padającego,